صفحه اصلی

شرکت توربین کاسپین کمپرسور ، به پشتوانه مدیران با تجربه در حوزه تعمیرات اساسی و ساخت ماشین آلات دوارِ حساس ، در حال فعالیت و ارائه خدمات بوده و درهمین راستا ، این شرکت با دراختیار گرفتن نیروهای تحصیل کرده و زبده وهمچنین ایجاد فضای کارگاهی تخصصی ، در ارائه هر چه کیفی تر خدمات گام برداشته است.