خدمات

شرح خدمات :

– کمپرسورهای سانتریفیوژ :

 • اورهال و تعمیرات اساسی: شامل دمونتاژ کامل روتور ، تعمیر قطعات از جمله شافت و ایمپلرها به روشهای جوشکاری، پوشش دهی و … و یا ساخت مجدد و تعویض قطعات ( شافت ، ایمپلر ، اسلیو ،تراست کالر ، هاب کوپلینگ ، لبیرنت ، هانی کامب ، بیرینگها و …) و مونتاژ مجدد.

 • ساخت کامل روتور .

 • بالانس مجموعه.

 • برندهای کار شده :THERMODYN ، NOUVO PIGNONE ، ELLIOT ، BOBCOCK BORSIG ، DEMAG DELAVAL، CLARK ، SIEMENS، COOPER BESSEMER ، MITSUBISHI ، MITSUI

– توربین های بخار :

 • اورهال و تعمیرات اساسی: شامل دمونتاژ کامل روتور، تعمیر و یا ساخت مجدد ، تعویض قطعات ( شافت ، دیسک ، بلید ، شراد ، لبیرنت ، تراست کالر و … ) و مونتاژ مجدد .

 • ساخت کامل روتور .

 • بالانس مجموعه .

 • برندهای کار شده : DRESSER RAND ، ELLIOT EBARA ، DEMAG DELAVAL ،MITSUBISHI ، SIEMENS .

– کمپرسورهای اسکرو :

 • تعمیر قطعات

 • ساخت کلیه قطعات از جمله Male & Female Rotors و پوسته ها.

 • برند های کار شده : MYCOM Two Stage Screw Compressor

– توربواکسپندرها :

 • شامل تعمیرات ، ساخت کامل قطعات از جمله ایمپلر ، شافت و بالانس نهایی مجموعه.

– پمپ ها و دمنده ها:

 • شامل تعمیرات ، ساخت کامل قطعات از جمله ایمپلر ، شافت و بالانس نهایی مجموعه.