تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران ، کیلومتر ۱۶جاده قدیم کرج ، بلوار کرمان خودرو ، شهرک وائین ،خیابان بعثت چهارم ، پلاک ۴۰

کارگاه : تهران،کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج ، بلوار کرمان خودرو ، بعد از پل راه آهن ، خیابان ستایش

تلفکس : ۶۵۳۱۱۴۱۹ -۰۲۱  

تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۶۶۲۱۱۸  و  ۰۹۱۲۳۶۴۲۱۳۲

پست الکترونیک : info@tuccco.com